Cursus kennis maken met Insecten-2024

De KNNV-afd. Haarlem e.o. organiseert een algemene cursus ‘Kennis maken met Insecten’ De cursus vindt plaats in Thijsse’s Hof op zes woensdagavonden (te weten: 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni, aanvang iedere avond 19.30 u) en voorziet in ieder geval in drie excursies nl op de zaterdagen 25 mei, 15 en 22 juni. De laatste excursie bestaat uit het op insecten inventariseren van het Fort Benoorden Spaarndam. Vanavond is de eerste lesavond.

Alle in ons land voorkomende insectengroepen passeren de revue, maar specifieke aandacht wordt geschonken aan bijen, libellen, vlinders en (zweef)vliegen. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende technieken om onderzoek te doen aan de verschillende groepen en worden de cursisten wegwijs gemaakt in het werken met determinatietabellen. Enkele actuele thema’s komen ter sprake.

De inleiders zijn Alfons Vaessen, Dik Vonk en Piet Veel. Er is plaats voor maximaal 20 cursisten.

Deze cursus staat ook open voor niet-KNNV-leden. 

De kosten voor deze cursus bedragen 10 euro, daarvoor ontvangt iedere cursist ook een digitaal cursusboek als handleiding bij de cursus.

Aanmelden bij: activiteiten@haarlem.knnv.nl EN door het storten van 10 euro op   NL20 TRIO 0198 4666 25 t.n.v. KNNV-afd. Haarlem e.o. onder vermelding van CURSUS

Datum & tijd
wo 10 april 2024 van 19:30 tot 21:30
Vertrekplaats

Thijsse's Hof, Mollaan 4 te Bloemendaal