Publieksexcursie Libellen en vlinders in de AWD

Zoals elk jaar houdt de KNNV-Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland ook in de Amsterdamse Waterleidingduinen een excursie voor het publiek, waarbij onze leden van harte worden uitgenodigd. Neem, als je die hebt, een kijker voor dichtbij mee. Start om 12.00 uur bij het bezoekerscentrum, ingang De Oase aan de Vogelenzangseweg.

Aantal deelnemers: 20, je moet je daarom opgeven, of bij het bezoekerscentrum of bij Frans en Marja Koning. Bel eventueel om te horen of het wel of niet doorgaat in verband met het weer, telefoon Frans Koning: (023) 528 90 09 of 06-44 28 65 5

Datum & tijd
zo 10 juli 2022 om 12:00
Vertrekplaats

Bezoekerscentrum AWD aan de Oranjekom, bij de ingang De Oase aan de Vogelenzangseweg.