Bestuur en medewerkers

Voorzitter: Piet Veel voorzitter@haarlem.knnv.nl

Secretaris: Alfons Vaessen secretaris@haarlem.knnv.nl

Ledensecretaris: Marja Koning ledenadministratie@haarlemknnv.nl

Penningmeester: Koen Ottjes penningmeester@haarlem.knnv.nl

  • Beheerder website: Joop Mourik webmaster@haarlem.knnv.nl
  • Boeken en veldgidsen: Anneke Koper
  • Fotografie: Chris van Daalen en andere afdelingsleden
  • Layout Klokkenspel en rapporten: Willem Bottenberg