Jaaroverzicht libellen 2021

Onlangs is het Waarnemingenoverzicht libellen 2021 verschenen. Daarbij behoort de module Analyse libellen Zuid-Kennemerland waarmee de gegevens per telroute, per gebied en per soort geanalyseerd kunnen worden.