Paddenbescherming 2020

Het jaarverslag 2020 van de paddenwerkgroep Brouwerskolk is gemaakt onder redactie van Anneke Koper. Langs de Brouwerskolkweg maakten we een start op 25 januari met het openen van emmers. De eerste Kleine watersalamander werd gevangen op 27 januari. Daarna ging het aantal amfibieën omhoog, 70 tot 80 per dag. Het totaal aantal van de gewone pad was 464 (736 in 2019), van de bruine kikker 34 (41 in 2019) en van de kleine watersalamanders 69 (34 in 2019). Langs de Korte Zijlweg en Bloemendaalse weg zijn geen beschermingsmiddelen geplaatst. De avondpatrouille werd daar op indicatie van de temperatuur gedaan. Hier zijn 45 gewone padden (145 in 2019), 7 bruine kikkers (18 in 2019) en 15 kleine watersalamanders (2 in 2019) overgezet. Aan de Leendert Meeszstraat waren de vele verkeersslachtoffers de aanleiding om deze locatie te adopteren. Amfibieën uit particuliere tuinen trekken naar de sloot langs de L. Meeszstraat voor hun voortplanting. We hebben het initiatief genomen om hier te gaan patrouilleren. In de buurt zijn vrijwilligers geworven om deze missie te kunnen uitvoeren. Alle gegevens zijn ook zichtbaar op de site www.padden.nu.