Paddenwerkgroep Brouwerskolk

De Paddenwerkgroep Brouwerskolkweg is in 2005 opgericht. KNNV-leden en andere vrijwilligers hebben er veel plezier in om amfibieën die de Brouwerskolkweg willen oversteken een handje te helpen. Langs deze drukke weg zijn rasters en tunnels aangelegd die amfibieën op hun trekroute beschermen tegen het verkeer.

Aan het begin van elk jaar maken wij het gaas en de tunnels klaar voor de paddentrek. Wanneer dan in februari de nachttemperatuur boven de 5 á 6 graden Celsius komt, worden amfibieën wakker uit hun winterslaap. Ze gaan dan onmiddellijk en vaak massaal op zoek naar een partner en trekken naar het water om hun eieren af te zetten; dit is de paddentrek en die duurt ongeveer 6 weken. Tijdens de trek vallen de meeste verkeersslachtoffers. Wij zien de gewone pad en ook de bruine kikker en heel soms de kleine watersalamander. Wij gaan elke morgen tussen 07.00 uur en 09.00 uur padden en kikkers overzetten. Wij dragen gele hesjes en grote kans dat u ons al eens gezien heeft. We lopen ook avondpatrouille, een half uur na zonsondergang, voor padden langs de Korte Zijlweg. Iedereen kan meedoen met dit vrijwilligerswerk. Kinderen tot 16 jaar zijn ook welkom, maar uitsluitend met een begeleider. Download het laatste jaarverslag over de paddenbescherming en bekijk meer over ons werk in de kennisbank.

Coordinator Petra Zuurendonk

petrazuurendonk@gmail.com