Vrienden van het Kennemerstrand

De werkgroep “Vrienden van het Kennemerstrand” beschermt en beheert het Natura2000 natuurgebied Kennemerstrand in IJmuiden. De werkgroep organiseert natuurwerkdagen en geeft excursies. Het jaarlijkse natuurbeheer begint op de eerste zaterdag van november. Daarna zijn er meer werkdagen als werkgroep activiteit en op aanvraag van organisaties en bedrijven.

Het hele jaar door kan iedereen in het vrij toegankelijke gebied genieten van de rijkdom aan natuur. Vooral de overweldigende bloei van zeldzame orchideeën, duingentiaan en parnassia kan niemand ontgaan. De bloeiende planten trekken veel insecten aan zoals bijen, vlinders en kevers die dan weer voedsel zijn voor libellen en vogels. Sprinkhaanzanger en baardmannetje broeden hier geregeld. Stichting Duinbehoud stelde het Beheersplan op. Dankzij financiering door de Provincie Noord-Holland en andere organisaties is de wildgroei van struiken flink teruggedrongen en zijn gradiënten tot ontwikkeling gebracht.

Natuuronderzoek

Werkgroepen van de afdeling volgen de ontwikkeling van de stand van de natuur door inventarisatie en monitoring. Download het laatste jaarverslag of kijk in de kennisbank voor meer. Het rapport Flora en fauna van het Kennemerstrand geeft een overzicht van het natuuronderzoek tot 2018

Bestuur

Eigen website

De Vrienden hebben een eigen website aangemaakt voor actualiteiten en activiteiten. Kijk voor de laatste informatie op vriendenkennemerstrand