Stadsnatuur

De Stadsnatuurvisie van KNNV Haarlem e.o. is een inspiratiebron bij de ontwikkeling van stadsnatuur en bij de uitvoering van natuuronderzoek en monitoring in de eigen woonomgeving. De visie geeft aanbevelingen aan overheid, inwoners en ondernemingen over natuurinclusieve infrastructuur, natuurinclusief bouwen en natuurbewust onderhoudsbeheer van parken, plantsoenen en wateren. Stadsnatuur is natuur dichtbij, rondom huis en in de buurt. Wij illustreren de betekenis van stadsnatuur met voorbeelden die onze leden zelf geven.